اولین پست

اینم یه قسمتی از اون کتاب :
"زمان آن رسیده تا با انتشار این بررسی تحلیلی-انتقادی،دلایل خودم را در اثبات این ادعا ارائه دهم که نه تنها قوه‏ی قضاییه رژیم جمهوری اسلامی را به عدالت و قانون‏مندی نمی‏شناسم بلکه آن را مظهر ظلم و بیدادگری می‏شناسم. بدیهی است این بررسی می‏تواند به عنوان یک دادخواست ملی علیه سران حکومت جمهوری اسلامی از سوی من و یا هر زندانی سیاسی دیگری که وضعیت مشابه من را دارد،در هر دادگاه بی‏طرف و منصف و در هر زمان و مکانی و در پیشگاه تاریخ بکار می‏رود. به منظور تقویت جنبه‏ی استنادی این نوشته،لازم میدانم گزارشی از نحوه‏ی برخورد قوه‏ی قضاییه رژیم جمهوری اسلامی و همه‏ی افراد و نهادهای موثر و مرتبط با این نهاد با خودم و سایر افراد و گروه‏هایی که به نحوی با پرونده‏ی من در ارتباط بوده‏اند را ارائه دهم" و....

Download

/ 4 نظر / 21 بازدید
دوستدار روشنائی

بادرود پیروز وبرقرار باشی . وراهت همیشه پر رهرو باد . دستت را صمیمانه وخاضعانه می فشارم .

دوستدار روشنائی

ما زنده به انیم که ارام نگیریم . موفق باشی.

ابومسلم خراسانی

. فعا لان جنبش زنان را آزاد کنید . باز داشت احضار و اعدام جنبش زنان لغو باید گردد . . کارگران دهقانان زحمتکشان دانشجویان اتحاد اتحاد اتحاد اتحاد . . دانشجوی زندانی آزاد باید گردد . دانشجوی زندانی آزاد باید گردد. . دانشجویا ن ( فرزندان کارگران دهقانان زحمتکشان عشایر هستند ). . زندانی سیاسی آزاد باید گر دد . احکام اعدامی لغو باید گردد . ا حکام شلاق لغو باید گردد. . اعتراف درزیر شکنجه . درحبس . در سلول انفرادی . درزندان . قابل قبول نمی باشد. .دادگا ه های بی خاصیت و گینه ورز انقلاب اسلامی جمع باید گردد . .بیان اتمامات واهی به فعلان سیاسی را حذف کنید .

مارال

میشه برا من دعوتنامه بالاترین بفرستین ممنونم